Tổng giám đốc Nakamura Kozo viết thư gửi cán bộ CNV trong giai đoạn mới sau giãn cách xã hội

27/05/2021

Ngày 27/05/2021 ngay sau khi nhận được thông tin UBND tỉnh Bắc Giang cho phép Sanwa Việt Nam mở cửa nhà máy trở lại, Tổng giám đốc Nakamura Kozo đã viết thư nhắn gửi đội ngũ CBCNV. 

Đây là bức thư thứ 2 Tổng giám đốc gửi về cho CBCNV giữa lúc công ty gặp khó khăn thời Covid-19, nó như lời động viên khích lệ tinh thần sản xuất của đội ngũ nhân sự. Nội dung cụ thể như sau: