Thư ngỏ của Chủ Tịch

Nền tảng của xã hội được tạo thành từ các kết nối giữa con người với con người, và trong các tổ chức, công ty, điều cốt lõi chính là mối quan hệ giữa người với người. Sự hòa hợp của một tập thể chỉ có thể đạt được khi mỗi cá nhân chúng ta luôn ý thức về sự đoàn kết khi giải quyết mọi việc.

Đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất thì công nghệ – kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng. Kỹ thuật không phải lúc nào cũng có thể được cải tiến liên tục, tuy nhiên tùy thuộc vào mỗi cá nhân vận hành thì sự thay đổi về kỹ thuật là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Thêm vào đó, nếu chúng ta nỗ lực rèn luyện về tay nghề kỹ thuật, các bộ phận có thể nâng cao chất lượng và tìm thấy những phương thức sản xuất mới, giúp doanh nghiệp đạt được những mối liên kết tốt hơn cả trong công việc và liên kết về mặt nhân sự.

Sự hài hòa trong công việc là yếu tố quan trọng nhất để nâng cao năng suất, sản phẩm không thể tự nhiên sinh ra nếu như không có bàn tay con người. Do đó để công việc có thể tiến triển theo trình tự và trôi chảy thì sự kết hợp hài hòa của tất cả các công đoạn sẽ là yếu tố chính quyết định kết quả. Khi sản xuất đóng vai trò quan trọng trong nhà máy thì cần mọi người phải vứt bỏ cái tôi cá nhân để làm việc và luôn có ý thức gắn kết, đề cao tinh thần hợp tác để tìm thấy đường lối phát triển tiến bộ.

Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng ba cụm từ Hòa (“Wa”) làm tên công ty và nó cũng thể hiện niềm hy vọng của chúng tôi đối với sự phát triển thịnh vượng của Sanwa ở cả hiện tại và tương lai.

Tổng Giám Đốc, Nakamura Kozo