CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi công ty nói chung và của Sanwa Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Sanwa Việt Nam luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên.

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của công ty, theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn.

Nguyên tắc của chính sách tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan.

Đối tượng và tiêu chí tuyển dụng được xây dựng phù hợp với kế hoạch sản xuất hàng năm của công ty, trong đó ưu tiên:

  • Lao động tốt nghiệp các ngành nghề liên quan đến cơ khí tại các trường đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học
  • Lao động có chuyên môn, tay nghề kỹ thuật cao, kinh nghiệm và năng lực làm việc đáp ứng được yêu cầu của Công ty.
  • Sinh viên mới tốt nghiệp nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ năng động, đáp ứng sự phát triển lâu dài của công ty.