Hoạt động xã hội


Bên cạnh các hoạt động kinh doanh sôi nổi, chúng tôi cũng rất chú trọng đến các hoạt động xã hội nhằm mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đây cũng là một trong những mục tiêu phát triển lâu dài của SANWA Việt Nam.

Chính sách môi trường Sanwa 2019

15/05/2020

Sanwa Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất – chuyên gia công cắt gọt kim loại chính xác, với phương châm kinh doanh “Coi trọng con người và môi trường”. Công ty đang có các hoạt động tích cực nhằm liên tục giảm nhẹ tác động môi trường, đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường trái đất.