Sanwa Việt Nam chính thức hoạt động trở lại vào ngày 04/06/2021

03/06/2021

Ngày 03/06/2021, Sanwa Việt Nam đã nhận được công văn chấp thuận cho phép Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam, Lô E1, E2, KCN Đình Trám được phép hoạt động trở lại, thời gian bắt đầu là từ ngày 04/6/2021.

Trước đó vào ngày 02/06/2021, Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp tại Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, thẩm định điều kiện hoạt động trở lại tại Sanwa Việt Nam. Công ty đã đáp ứng được các yêu cầu hoạt động trở lại của UBND tỉnh Bắc Giang. 

Đối với việc hoạt động trở lại từ ngày 04/06/2021, SMVN cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn dịch như sau:

  • Đảm bảo điều kiện đón người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc và thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người lao động theo quy định của UBND tỉnh về việc tổ chức lại hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp.
  • Bố trí phun khử khuẩn cho phương tiện ra, vào doanh nghiệp; phun khử khuẩn cho khu vực cách ly, chỗ ở của người lao động và toàn bộ nhà máy theo quy định.
  • Đảm bảo điều kiện và duy trì hoạt động chỗ ăn ở, sinh hoạt; địa điểm cách ly cho người lao động theo quy định.
  • Đo thân nhiệt cho toàn bộ người lao động và ghi chép kết quả, lưu tại doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện người nghi nhiễm Covid-19 phải cho cách ly ngay và báo cáo với Ban Quản lý các KCN.
  • Thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 đối với toàn bộ người lao động, mỗi lần cách nhau 7 ngày trong tháng đầu tiên. Những tháng tiếp theo: mỗi tháng xét nghiệm ngẫu nhiên 50% lao động của doanhnghiệp trước ngày 15 hàng tháng.
  • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu khác về phòng chống dịch Covid-19.

Sanwa Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho đội ngũ nhân sự tham gia “Chiến dịch 30 ngày đêm” theo đúng yêu cầu phòng chống dịch, chúng tôi đã sẵn sàng chào đón anh chị em SMVN quay trở lại làm việc rồi đây.