UNICK H51F-AD32

Mô tả sản phẩm

Chi tiết dạng trục thon đều có vành lớn ở 1 đầu trục ,1 đầu trục còn lại có bậc nhỏ hơn thân trục, có rãnh ở giữa trục, ở vành 28.5 có 1 bậc trục ngắn, trục bằng kim loại.

  • Chiều dài 33.2 mm
  • Đường kính vành 28.5 mm
  • Đường kính đầu trục 13.0 mm