GM8AT-0830

Mô tả sản phẩm

Chi tiết dạng trục thon đều có vành lớn ở 1 đầu trục, 1 đầu trục còn lại có bậc nhỏ hơn thân trục, trục có rãnh ở giữa trục, ở vành 27.5 có 1 bậc trục kích thước lớn hơn GM8AT-0820, trục bằng kim loại.

  • Chiều dài 33.9 mm
  • Đường kính đầu trục 13.72mm
  • Đường kính rãnh 11.3mm
  • Đường kính vành 27.5mm