ELCM2.5

Mô tả sản phẩm

Chi tiết dạng trục, 1 đầu có vành to, 1 đầu trục có bậc, có rãnh ở giữa thân, chi tiết bằng kim loại.

  • Chiều dài 31.7 mm
  • Đường kính đầu trục 9.1mm
  • Đường kính rãnh 9.2mm