GM8AT-0980

Mô tả sản phẩm

Chi tiết dạng trục thon đều có vành lớn ở 1 đầu trục ,1 đầu trục còn lại có bậc nhỏ hơn thân trục, trục có rãnh ở giữa trục, ở vành 27.5 có 2 bậc trục, trục bằng kim loại.

  • Chiều dài 34.1 mm
  • Đường kính đầu trục 13.72mm
  • Đường kính rãnh 10.8mm
  • Đường kính vành 27.5mm